Green Mode

    Med hänsyn till miljön gör vår nya generation av tvättmaskiner det möjligt för dig att tvätta mer hållbart. Med Green Mode använder maskinen mindre vatten och har en lägre energiförbrukning, vilket ger en mer miljövänlig tvätt.